Szukaj oferty

Kategoria
Szukaj

Logowanie

Start
 
Dlaczego warto ogłosić się akurat u nas?
IT Praca jest wyspecjalizowanym portalem przeznaczonym dla wszystkich, którzy szukają pracy w branży IT i Telecom. Ułatwiamy firmom poszukującym pracowników kontakt z najlepszymi kandydatami na rynku, natomiast osobom poszukującym pracy dostęp do najciekawszych, najbardziej aktualnych ofert zatrudnienia z terenu Polski oraz całego świata. Obecnie z naszego serwisu korzysta aktywnie 27000 osób. Są to kandydaci poszukujący pracy w branży teleinformatycznej jak również dyrektorzy działów HR oraz IT - osoby decydujące o zatrudnieniu w firmach. Portal umożliwia firmom najefektywniejszy i najtańszy sposób na pozyskanie idealnych pracowników poprzez umieszczanie na stronach serwisu ofert pracy oraz daje możliwość bezpośredniego wglądu do CV kandydatów aplikujących na poszukiwane przez Państwa stanowisko.
Czytaj całość
 
Rozmowa kwalifíkacyjna
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Niewerbalna mowa ciała, autoprezentacja:
większe znaczenie nadajemy informacji przekazywanej przy pomocy niewerbalnych środków wyrazu, niż poprzez mowę. Tylko 7% znaczenia danej wiadomości zawarte jest w jej słowach, 38% w brzmieniu głosu, a aż 55% stanowi język ciała.

Komunikacja niewerbalna wyraża się poprzez:


    * sposób, w jaki tworzymy otoczenie fizyczne, w którym pracujemy i mieszkamy,
    * odległość w jakiej stajemy, siadamy od kogoś,
    * ton głosu,
    * wygląd – ubiór, uczesanie, makijaż,
    * gesty,
    * zachowanie się - wzdychanie, płacz, marszczenie brwi, uśmiechanie się, śmiech, błaznowanie, opanowanie.

Czytaj całość
 
Skorzystaj z konsultacji ze specjalistą
Proponujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu doradztwa zawodowego.

Spotkania z naszymi ekspertami, pozwolą na bardziej efektywne poszukiwanie pracy oraz poprawią Państwa autoprezentację.


SZUKASZ PRACY??

    * przygotuj się do rozmowy o pracę (sprawdź się za nim pójdziesz na spotkanie!!),
    * sprawdź umiejętności językowe i techniczne,
    * bądź przygotowany na nieoczekiwane pytania,
    * sprawdź, zmodyfikuj i popraw swoje umiejętności interpersonalne,
    * wskazówki oraz przykładowe pytania podczas rozmowy,
    * negocjuj swoją pensję.

Czytaj całość
 
Przygotuj dobre CV
Napisanie nawet rewelacyjnego CV nie załatwi Ci pracy. To dopiero pierwszy etap rekrutacji - wstępny. Wysłanie nieprofesjonalnego CV, źle skonstruowanego, z błędami - może Twoją szansę na pracę zaprzepaścić. Nie dopuść do tego!


Oto kilka rad, jak napisać dobre CV:

1. Na początku podaj swoje dane personalne, potem wykształcenie, ukończone szkolenia, doświadczenie
zawodowe, ew. inne doświadczenia, o ile mają związek z pracą, o którą się ubiegasz, informacje
o znajomości języków obcych i obsłudze komputera, zainteresowania.

2. Dokumenty powinny być napisane na komputerze, na białym, gładkim papierze formatu A4. Objętość CV
nie powinna przekraczać dwóch stron.

3. Wszystkie informacje, które podajesz muszą być prawdziwe.

4. Pisz zwięźle, pracodawca ma mało czasu na lekturę twojego życiorysu.

Czytaj całość
 
узнать адрес частного лица по номеру телефона здесь справочник телефонов города октябрьск самарской области петерсон 6 класс решебник онлайн ссылка spy call справочник квартирных телефонов в харькове здесь решебник new на сайте гдз workbook 5 справочник телефонов физических лиц г торжка Блог о Тадаге Блог о препарате Камагра sitemap 96 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 select value from jos_sef_sm_settings where variable='ping_timeout'
4 SELECT id, link FROM jos_menu WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
5 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
6 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1413796727' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1413799427' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
7 select value from jos_sef_sm_settings where variable='bot_visit'
8 select value from jos_sef_sm_settings where variable='ping_timeout'
9 select count(a.id) as 'stack',b.* from jos_sef_sm_pingback_stack AS a LEFT JOIN jos_sef_sm_pingback AS b ON a.id = b.id GROUP BY a.id ORDER BY b. last_ping_date ASC LIMIT 1
10 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
11 SELECT COUNT(a.id) FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-20 12:18' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-20 12:18' ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0
12 SELECT a.id, a.title, a.title_alias, a.introtext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, s.name AS section, cc.name AS category, g.name AS groups , s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-20 12:18' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-20 12:18' ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0 ORDER BY f.ordering LIMIT 10
13 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
14 select groupid from jos_info_users_groups where id='0'
15 select * from jos_payment_codes where code='1' and published='1'
16 select * from jos_menu where id ='1'
17 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
18 SELECT m.id FROM jos_modules AS m WHERE m.module = 'mod_rssfeed' AND m.published = 1
19 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
20 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
21 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'pracodawcy' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
22 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
23 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=6'
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'kandydaci' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
25 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=4'
26 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=3'
27 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=5'
28 select * from jos_modules where published='1' and module='mod_info_earch'
29 select id from jos_menu where published='1' and link like 'index.php?option=com_info%'
30 select * from jos_info_fields where visible_only='0' and all_views='1' order by ordering
31 select object from jos_info_sections where id='0'
32 SELECT * from jos_info_sections order by ordering
33 select * from jos_info_settings
34 select id,object,parent from jos_info_sections
35 select b.ordering,b.main,b.name,a.field_id,b.parent,b.type from jos_info_object_fields as a LEFT JOIN jos_info_fields AS b ON a.field_id=b.id where ( a.object_id='85' or a.object_id='83' or a.object_id='84' or a.object_id='86' or a.object_id='89' or a.object_id='87' or a.object_id='88' or a.object_id='90') and b.parent=0 order by field_id
36 SELECT * from jos_info_sections order by ordering
37 select id,object,parent from jos_info_sections
38 select b.*, d.username from jos_info_user_content AS b LEFT JOIN jos_info_users AS c ON ( c.id = b.userid ) LEFT JOIN jos_users AS d ON ( d.id = b.userid ) where 1=1 AND b.published = '1' AND c.blocked = '0' AND d.block = '0' AND c.valid_date >= '2014-10-20' order by b.ordering DESC limit 0,10
39 select count(b.id) from jos_info_user_content AS b LEFT JOIN jos_info_users AS c ON ( c.id = b.userid ) LEFT JOIN jos_users AS d ON ( d.id = b.userid ) where 1=1 AND b.published = '1' AND c.blocked = '0' AND d.block = '0' AND c.valid_date >= '2014-10-20'
40 select id,object from jos_info_sections
41 select link from jos_info_user_content where id='18134'
42 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18134'
43 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
44 select * from jos_users where id='410'
45 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
46 select link from jos_info_user_content where id='18129'
47 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18129'
48 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
49 select * from jos_users where id='785'
50 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
51 select link from jos_info_user_content where id='18164'
52 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18164'
53 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
54 select * from jos_users where id='898'
55 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
56 select link from jos_info_user_content where id='18165'
57 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18165'
58 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
59 select * from jos_users where id='898'
60 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
61 select link from jos_info_user_content where id='18173'
62 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18173'
63 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
64 select * from jos_users where id='921'
65 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
66 select link from jos_info_user_content where id='18176'
67 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18176'
68 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
69 select * from jos_users where id='921'
70 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
71 select link from jos_info_user_content where id='18178'
72 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18178'
73 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
74 select * from jos_users where id='921'
75 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
76 select link from jos_info_user_content where id='18179'
77 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18179'
78 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
79 select * from jos_users where id='921'
80 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
81 select link from jos_info_user_content where id='18181'
82 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18181'
83 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
84 select * from jos_users where id='921'
85 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
86 select link from jos_info_user_content where id='18182'
87 select b.* from jos_info_user_content AS a LEFT JOIN jos_info_sections AS b ON a.object=b.object where a.id='18182'
88 select id, name, short_name, params, type from jos_info_fields
89 select * from jos_users where id='921'
90 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'info' ORDER BY ordering
91 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
92 SELECT jos_artbannersplus.* FROM jos_artbannersplus, jos_artbannersplus_categories, jos_artbannersplus_clients WHERE 1 AND (('2014-10-20' <= publish_down_date OR publish_down_date = '0000-00-00') AND '2014-10-20' >= publish_up_date AND ((reccurtype = 0) OR (reccurtype = 1 AND reccurweekdays LIKE '%1%')) AND '10:18:47' >= publish_up_time AND ('10:18:47' <= publish_down_time OR publish_down_time = '00:00:00') AND access <= '0' AND state = '1' AND jos_artbannersplus.tid = jos_artbannersplus_categories.id AND jos_artbannersplus_categories.published = 1 AND jos_artbannersplus.cid = jos_artbannersplus_clients.cid AND jos_artbannersplus_clients.published = 1 ) ORDER BY last_show ASC, msec ASC
93 SELECT jos_artbannersplus.* FROM jos_artbannersplus, jos_artbannersplus_categories, jos_artbannersplus_clients WHERE 1 AND (('2014-10-20' <= publish_down_date OR publish_down_date = '0000-00-00') AND '2014-10-20' >= publish_up_date AND ((reccurtype = 0) OR (reccurtype = 1 AND reccurweekdays LIKE '%1%')) AND '10:18:47' >= publish_up_time AND ('10:18:47' <= publish_down_time OR publish_down_time = '00:00:00') AND access <= '0' AND state = '1' AND jos_artbannersplus.tid = jos_artbannersplus_categories.id AND jos_artbannersplus_categories.published = 1 AND jos_artbannersplus.cid = jos_artbannersplus_clients.cid AND jos_artbannersplus_clients.published = 1 ) ORDER BY last_show ASC, msec ASC
94 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'menu dolne' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
95 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=1'
96 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=2'